Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


23.06.2009

Постанова № 110-ЖИ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Житомирське ТУ


ПОСТАНОВА № 110-ЖИ

м.Житомир

2009-06-23

Я, Уповноважена особа Комісії Шинін Вячеслав Васильович начальник Житомирського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на підставі статті 9 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" у відношенні відкритого акціонерного товариства «Лезниківський кар’єр» (далі по тексту – ВАТ «Лезниківський кар’єр») (місцезнаходження: 12135, Житомирська обл., Володарсько-Волинський р-н, с. Червоногранітне, вул. Леніна, 1; ідентифікаційний код: 00292468; р/р 26008301172305 в Безбалансовому вiддiленні №1 Фiлiї Вiддiлення ПIБ в м. Житомирі, МФО 311056; телефон (04145) 3-37-26, електронна адреса LezniKar@emitent.net.ua),

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до акту про правопорушення на ринку цінних паперів від 11.06.2009р. №108-ЖИ, складеного головним спеціалістом відділу правозастосування, контролю та фінансового моніторингу на ринку цінних паперів Житомирського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Демчук Л.М., вищезазначене товариство порушило вимоги чинного законодавства про цінні папери, а саме: ВАТ «Лезниківський кар’єр» особливу інформацію про зміну складу посадових осіб (звільнення головного бухгалтера Безуглої Т.В. та призначення головного бухгалтера Вересівську Л.М.) згідно наказів товариства №79-К від 04.05.2009р. та №80-К від 05.05.2009р., не опублікувало протягом п’яти робочих днів з дати вчинення дії в офіційному друкованому виданні, чим порушено вимоги статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та пункту 4 глави 1 розділу ІІ та пункту 1 Глави 3 Розділу ІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006р. №1591 (далі – Положення №1591). Про час і місце підписання акту про правопорушення та розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів юридична особа була повідомлена в установленому порядку. Щодо обставин правопорушення слід зазначити наступне. Згідно абзацу 2 частини 1 статті 41 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” (далі - Закон) до особливої інформації належать відомості про зміну складу посадових осіб емітента. Згідно частини 2 статті 41 Закону строки, порядок та форми подання особливої інформації про емітента встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Частина 3 статті 41 Закону визначає, що особлива інформація про емітента є відкритою і оприлюднюється шляхом опублікування її в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів. Згідно пункту 1 Глави 3 Розділу ІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006р. №1591 (далі – Положення №1591), розкриття особливої інформації здійснюється у такі строки: • у стрічці новин - протягом двох робочих днів з дати вчинення дії, але не пізніше 10.00 години третього робочого дня, після дня вчинення дії; • в офіційному друкованому виданні - протягом п’яти робочих днів з дати вчинення дії; • подання до Комісії - протягом десяти робочих днів з дати вчинення дії. Датою вчинення дії згідно абзацу 2 пункту 6 розділу ІІ Положення №1591 вважається дата прийняття рішення відповідним органом управління емітента щодо зміни складу посадових осіб емітента. Згідно пункту 17 розділу І Положення №1591 інформація вважається розкритою своєчасно, якщо вона оприлюднена, опублікована та подана (надіслана) до Комісії у формі, порядку та строки встановлені цим положенням. 19.05.2009р ВАТ «Лезниківський кар’єр» надало до Житомирського територіального управління Комісії особливі інформації щодо зміни у складі посадових осіб, а саме звільнення головного бухгалтера Безугла Т.В. та призначення головного бухгалтера Вересівську Л.М. згідно наказів товариства №79-К від 04.05.2009р. та №80-К від 05.05.2009р. відповідно. У даному випадку датою вчинення дії є 04.05.2009р. та 05.05.2009р. Згідно наданих особливих інформацій, повідомлення щодо зміни складу посадових осіб ВАТ «Лезниківський кар’єр» 15.05.2009р. було опубліковано в офіційному друкованому виданні «Відомості ДКЦПФР» №88. Таким чином, особливі інформації про зміну складу посадових осіб ВАТ «Лезниківський кар’єр» не опубліковані протягом п’яти робочих днів з дати вчинення дії в офіційному друкованому виданні, чим порушено вимоги статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та пункту 4 глави 1 розділу ІІ та пункту 1 Глави 3 Розділу ІІ Положення №1591. Згідно з п.5) ч.1 ст.11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” Комісія застосовує до юридичних осіб фінансові санкції за не опублікування, опублікування не в повному обсязі інформації та/або опублікування недостовірної інформації у розмірі до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Правопорушення вчинене вперше. Враховуючи вищевикладене, на підставі п.14) ст.8, п.5) ч.1 ст.11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні",

ПОСТАНОВИВ:

1.За не опублікування особливої інформації в офіційному друкованому виданні у встановлений термін застосувати до ВАТ «Лезниківський кар’єр» фінансову санкцію у вигляді штрафу у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 170 (сто сімдесят) гривень, який слід перерахувати в доход Державного бюджету України (рахунок Коростишівського району №31119106700268 в УДК у Житомирській області МФО 811039, код одержувача платежу 22062697, балансовий рахунок 3111 "Надходження до загального фонду державного бюджету", код бюджетної класифікації 21081100 "Адміністративні та інші санкції", символ 101) протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови. Копію розрахункового документу, який підтверджуватиме виконання цієї постанови протягом 5 робочих днів направити Житомирському територіальному управлінню Комісії (10014, м. Житомир, вул. В.Бердичівська, 15). 2. Дану постанову направити особі, щодо якої її винесено Постанову може бути оскаржено протягом 10 днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду у встановленому законодавством порядку.