Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


23.06.2009

Постанова № 109-ЖИ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Житомирське ТУ


ПОСТАНОВА № 109-ЖИ

м.Житомир

2009-06-23

Я, Уповноважена особа Комісії Шинін Вячеслав Васильович начальник Житомирського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на підставі статті 9 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" у відношенні відкритого акціонерного товариства «Лезниківський кар’єр» (далі по тексту – ВАТ «Лезниківський кар’єр») (місцезнаходження: 12135, Житомирська обл., Володарсько-Волинський р-н, с. Червоногранітне, вул. Леніна, 1; ідентифікаційний код: 00292468; р/р 26008301172305 в Безбалансовому вiддiленні №1 Фiлiї Вiддiлення ПIБ в м. Житомирі, МФО 311056; телефон (04145) 3-37-26, електронна адреса LezniKar@emitent.net.ua),

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до акту про правопорушення на ринку цінних паперів від 11.06.2009р. №107-ЖИ, складеного головним спеціалістом відділу правозастосування, контролю та фінансового моніторингу на ринку цінних паперів Житомирського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Демчук Л.М., вищезазначене товариство порушило вимоги чинного законодавства про цінні папери, а саме: ВАТ «Лезниківський кар’єр» особливу інформацію про зміну складу посадових осіб (звільнення головного бухгалтера Безуглої Т.В. та призначення головного бухгалтера Вересівську Л.М.) згідно наказів товариства №79-К від 04.05.2009р. та №80-К від 05.05.2009р., не розміщена до 10.00 год. 07.05.2009р. в стрічці новин, яка є частиною інформаційного ресурсу загальнодоступної інформаційної бази даних ДКЦПФР, чим порушено вимоги статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та пункту 4 глави 1 розділу ІІ та пункту 1 Глави 3 Розділу ІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006р. №1591 (далі – Положення №1591). Про час і місце підписання акту про правопорушення та розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів юридична особа була повідомлена в установленому порядку. Щодо обставин правопорушення слід зазначити наступне. Згідно абзацу 2 частини 1 статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (далі - Закон) до особливої інформації належать відомості про зміну складу посадових осіб емітента. Відповідно до частини 2 статті 41 Закону строки, порядок та форми подання особливої інформації про емітента встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Частина 3 статті 41 Закону визначає, що особлива інформація про емітента є відкритою і оприлюднюється шляхом опублікування її в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів. Згідно пункту 1 Глави 3 Розділу ІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006р. №1591 (далі – Положення №1591), розкриття особливої інформації здійснюється у такі строки: • у стрічці новин - протягом двох робочих днів з дати вчинення дії, але не пізніше 10.00 години третього робочого дня, після дня вчинення дії; • в офіційному друкованому виданні - протягом п’яти робочих днів з дати вчинення дії; • подання до Комісії - протягом десяти робочих днів з дати вчинення дії. Відповідно до пункту 17 розділу І Положення №1591 інформація вважається розкритою своєчасно, якщо вона оприлюднена, опублікована та подана (надіслана) до Комісії у формі, порядку та строки встановлені цим положенням. Датою вчинення дії згідно абзацу 2 пункту 6 розділу ІІ Положення №1591 вважається дата прийняття рішення відповідним органом управління емітента щодо зміни складу посадових осіб емітента. 19.05.2009р ВАТ «Лезниківський кар’єр» надало до Житомирського територіального управління Комісії особливі інформації щодо зміни у складі посадових осіб а саме звільнення головного бухгалтера Безугла Т.В. та призначення головного бухгалтера Вересівську Л.М. згідно наказів товариства №79-К від 04.05.2009р. та №80-К від 05.05.2009р. У даному випадку датою вчинення дії є 04.05.2009р. та 05.05.2009р. Згідно наданих особливих інформацій, повідомлення щодо зміни складу посадових осіб ВАТ «Лезниківський кар’єр» було розміщено в стрічці новин 14.05.2009р. о 10:50 год. Таким чином, зважаючи на вищезазначене, ВАТ «Лезниківський кар’єр» особливу інформацію про зміну складу посадових осіб не розмістило в термін до 10.00 год. 06.05.2009р. та до 10.00 год. 07.05.2009р. відповідно в стрічці новин, яка є частиною інформаційного ресурсу загальнодоступної інформаційної бази даних ДКЦПФР, чим порушено вимоги статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та пункту 4 глави 1 розділу ІІ та пункту 1 Глави 3 Розділу ІІ Положення №1591. Згідно з п.6) ч.1 ст.11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” Комісія застосовує до юридичних осіб фінансові санкції за нерозміщення, розміщення не в повному обсязі інформації та/або розміщення недостовірної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у розмірі до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Правопорушення вчинене вперше. Враховуючи вищевикладене, на підставі п.14) ст.8, п.6) ч.1 ст.11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні",

ПОСТАНОВИВ:

1.За нерозміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку особливої інформації у встановлений термін застосувати до до ВАТ «Лезниківський кар’єр» фінансову санкцію у вигляді штрафу у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 170 (сто сімдесят) гривень, який слід перерахувати в доход Державного бюджету України (рахунок м. Житомира №31115106700002 в УДК у Житомирській області МФО 811039, код одержувача платежу 22062319, балансовий рахунок 3111 "Надходження до загального фонду державного бюджету", код бюджетної класифікації 21081100 "Адміністративні та інші санкції", символ 101) протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови. Копію розрахункового документу, який підтверджуватиме виконання цієї постанови протягом 5 робочих днів направити Житомирському територіальному управлінню Комісії (10014, м. Житомир, вул. В.Бердичівська, 15). 2. Дану постанову направити особі, щодо якої її винесено