Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 24.06.2009
Дата публікації 26.06.2009 11:10:06
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство "Лезникiвський кар'єр"
Юридична адреса* 12135, Житомирська область, Володарсько-Волинський район, селище Червоногранітне, вулиця Леніна, будинок 1
Керівник* Ладигін Олександр Сергійович - Голова правлiння. Тел: 0414533726
E-mail* LeznikKar@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів, що відбулися 24.06.09 р. (протокол б/н від 24.06.09), відбулися наступні зміни в складі посадових осіб емітента:

Звільнені:

Звільнений з посади Голови Наглядової Ради:
Курмаєв Марат Костянтинович
Паспорт №45 06 100310 виданий паспортним столом №3 Відділу внутрішніх справ району Ясєнєво м. Москва 28.05.2003 р.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: 5 акцій (0,0002%).
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 8 місяців.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Звільнений з посади Члена Наглядової Ради:
Хрущов Юрій Олегович
Паспорт серія МЕ №206428, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 17.12.2002 року.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: 5 акцій (0,0002%).
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 8 місяців.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Звільнений з посади Члена Наглядової Ради:
Торопов Вадим Анатолійович
Паспорт ЕЕ №415308, виданий 2-м відділом Ялтинського МУ ГУ МВС України в Криму 30.01.2001 року.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: 5 акцій (0,0002%).
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 8 місяців.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Звільнений з посади Члена Наглядової Ради:
Константінов Костянтин Геннадійович
Паспорт серія ЕС №010955, виданий 3-м відділом Керченського МУ ГУ МВС України в Криму 19.04.1996 року.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: 5 акцій (0,0002%).
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 8 місяців.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.


Звільнений з посади Члена Наглядової Ради:
Стрілецький Віктор Миколайович
Паспорт серія СК №970074, виданий Богуславським РВ ГУ МВС України в Київській обл. 16.06.1999 року.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: 5 акцій (0,0002%).
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 8 місяців.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.


Звільнений з посади Голови Ревізійної комісії:
Литвинов Євгеній Олександрович
Паспорт серія СО №235836, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 19.10.1999 року.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: 5 акцій (0,0002%).
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 8 місяців.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Призначені:

Призначений на посаду Голови Наглядової ради:
Курмаєв Марат Костянтинович
Паспорт №45 06 100310 виданий паспортним столом №3 Відділу внутрішніх справ району Ясєнєво м. Москва 28.05.2003 р.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: 0,0002%.
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: 5 акцій.
Строк, на який призначено особу: 3 роки (відповідно до Статуту).
Посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Директор, Голова Наглядової ради.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Призначений на посаду Члена Наглядової ради:
Жданов Сергій Анатолійович
Паспорт паспорт: №45 05 541054, виданий РВВС Мітіно м. Москва 17.04.2003 р.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: 0,0004%.
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: 10 акцій.
Строк, на який призначено особу: 3 роки (відповідно до Статуту).
Посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: керуючий директор.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Призначений на посаду Члена Наглядової ради:
Поляков Святослав Євгенійович
Паспорт №50 03 216058, виданий УВС Ленінського району м. Новосибірськ 19.06.2002 р.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: 0,0004%.
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: 10 акцій.
Строк, на який призначено особу: 3 роки (відповідно до Статуту).
Посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: директор.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Призначений на посаду Члена Наглядової ради:
Вагнер Філіп Рудольфович
Паспорт №45 08 335671, виданий ВВС району Теплий Стан м. Москва 14.11.2005 р.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: 0,0004 %.
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: 10 акцій.
Строк, на який призначено особу: 3 роки (відповідно до Статуту).
Посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: фінансовий директор.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Призначений на посаду Члена Наглядової ради:
Жмуцький Юрій Цезарович
Паспорт серія СН №135736, виданий Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві 25.05.1996 р.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: 0,0004%.
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: акцій.
Строк, на який призначено особу: 3 роки (відповідно до Статуту).
Посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності:директор.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Призначений на посаду Голови Ревізійної комісії:
Журавльова Ольга Вячеславівна
Паспорт серія МЕ №795880, виданий Подільським РУ ГУМВС України в м. Києві 20.03.2007 року.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: 0,0002 %.
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: 5 акцій.
Строк, на який призначено особу: 3 роки (відповідно до Статуту).
Посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: головний фахівець.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правлiння Ладигін Олександр Сергійович