Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації
Дата здійснення дії: 05.05.2009
Дата публікації 14.05.2009 10:50:11
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство "Лезникiвський кар'єр"
Юридична адреса* 12135, Житомирська область, Володарсько-Волинський район, селище Червоногранітне, вулиця Леніна, будинок 1
Керівник* Ладигін Олександр Сергійович - Голова правлiння. Тел: 0414533726
E-mail* LeznikKar@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Емітентом 13.05.2009р. було виявлено несвоєчасне розкриття особливої інформації, розкриття якої є обов’язковим відповідно до вимог чинного законодавства. А саме - несвоєчасно розкрито особливу інформацію про зміну складу посадових осіб емітента (дата виникнення події - 05.05.2009р.).
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента згідно з наказом Голови Правління-Генерального директора Відкритого акціонерного товариства «Лезниківський кар’єр» №80 К від 05.05.2009 р.), оприлюднені несвоєчасно через технічні причини та через неузгодження дій працівниками емітента.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правлiння Ладигін Олександр Сергійович