Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 05.05.2009
Дата публікації 14.05.2009 10:50:09
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство "Лезникiвський кар'єр"
Юридична адреса* 12135, Житомирська область, Володарсько-Волинський район, селище Червоногранітне, вулиця Леніна, будинок 1
Керівник* Ладигін Олександр Сергійович - Голова правлiння. Тел: 0414533726
E-mail* LeznikKar@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Згідно з Наказом Голови Правління - Генерального директора Відкритого акціонерного товариства «Лезниківський кар’єр» №80 К від 05.05.2009 р. (про призначення), відбулися наступні зміни в складі посадових осіб емітента:

Призначена на посаду Головного бухгалтера:
Вересівська Лілія Миколаївна
Паспорт серія ВМ №193506 виданий 04.11.1996 р. Черняхівським РВУ МВС України у Житомирській області.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: 0% (не володіє часткою в статутному капіталі емітента).
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: 0 акцій (не володіє акціями емітента).
Строк, на який призначено особу: безстроково.
Посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Головний бухгалтер.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правлiння Ладигін Олександр Сергійович