Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 04.05.2009
Дата публікації 14.05.2009 10:50:07
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство "Лезникiвський кар'єр"
Юридична адреса* 12135, Житомирська область, Володарсько-Волинський район, селище Червоногранітне, вулиця Леніна, будинок 1
Керівник* Ладигін Олександр Сергійович - Голова правлiння. Тел: 0414533726
E-mail* LeznikKar@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Згідно з Наказом Голови Правління - Генерального директора Відкритого акціонерного товариства «Лезниківський кар’єр» №79 К від 04.05.2009 р., відбулися наступні зміни в складі посадових осіб емітента:

Звільнена з посади Головного бухгалтера:
Безугла Тетяна Василівна
Паспорт серія ВВ №690440 виданий 30.12.1998 р. Артемівським МВ УМВС України у Донецькій області.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: не володіє акціями емітента.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правлiння Ладигін Олександр Сергійович