Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 20.12.2008
Дата публікації 23.12.2008 15:50:19
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство "Лезникiвський кар'єр"
Юридична адреса* 12135, Житомирська область, Володарсько-Волинський район, селище Червоногранітне, вулиця Леніна, будинок 1
Керівник* Ладигін Олександр Сергійович - Голова правлiння. Тел: 0414533726
E-mail* LeznikKar@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Згідно з рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів, що відбулися 20.12.2008 р. (протокол б/н від 20.12.2008 р.), відбудуться наступні зміни в складі посадових осіб емітента:

Звільнені:
Звільнений з посади Голови Правління:
Ладигін Олександр Сергійович
Паспорт серія СН №280602 виданий Московським РУ ГУ МВС України в м.Києві 19.09.1996 р.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: 0 акцій (не володіє акціями емітента).
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 місяців.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Призначені:
Призначений на посаду Генерального директора:
Горба Володимир Станіславович
Паспорт серія АМ №554428 виданий Дзержинським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області 31.10.2001 р.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: 0% (не володіє часткою в статутному капіталі емітента).
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: 0 акцій (не володіє акціями емітента).
Строк, на який призначено особу: 3 роки (відповідно до Статуту).
Посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Директор з виробництва.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.
Відповідно до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів, що відбулися 20.12.2008 р. Ладигіна Олександра Сергійовича звільнено з посади Голови Правління ВАТ «Лезниківський кар’єр» з дати державної реєстрації статуту Товариства в новій редакції, а Горбу Володимира Станіславовича призначено на посаду Генерального директора ВАТ «Лезниківський кар’єр» з дати, наступної за датою державної реєстрації статуту Товариства в новій редакції.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правлiння Ладигін Олександр Сергійович