Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Спростування
Дата здійснення дії: 03.11.2008
Дата публікації 03.11.2008 11:30:03
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство "Лезникiвський кар'єр"
Юридична адреса* 01133, м.Київ вул. Щорса, 29
Керівник* Ладигін Олександр Сергійович - Голова правлiння. Тел: 0414533726
E-mail* LeznikKar@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ВАТ «Лезниківський кар’єр» повідомляє, що рішенням Господарського суду м.Києва від 08.10.2007 р. у господарській справі № 21/220, що набрало законної сили, визнані недійсними з моменту прийняття рішення Загальних зборів акціонерів ВАТ «Лезниківський кар’єр», оформлені протоколом №1 від.23.01.2007 р., у тому числі визнані недійсними рішення про відкликання та обрання посадових осіб емітента.
03.11.2008 р. емітентом було виявлено, що особлива інформація, а саме відомості про зміну складу посадових осіб емітента на підставі рішень Загальних зборів акціонерів емітента від 23.01.2007 р., була опублікована у стрічці новин: 01.02.2007 р. та у Бюлетені Цінні папери України №33-34 від 09.02.2007 р.
В зв’язку з вищевикладеним ВАТ «Лезниківський кар’єр» спростовує особливу інформацію про емітента, а саме відомості про зміну складу посадових осіб емітента, опубліковані в стрічці новин 01.02.2007 р. та у Бюлетені Цінні папери України №33-34 від 09.02.2007 р.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правлiння Ладигін Олександр Сергійович