Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 18.10.2008
Дата публікації 21.10.2008 12:10:18
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство "Лезникiвський кар'єр"
Юридична адреса* 01133, м.Київ вул. Щорса, 29
Керівник* Ладигін Олександр Сергійович - Голова правлiння. Тел: 0414533726
E-mail* LeznikKar@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Згідно з рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів, що відбулися 18.10.2008 р. (протокол б/н від 18.10.2008 р.), відбулися наступні зміни в складі посадових осіб емітента:

Звільнені:

Звільнений з посади Голови Правління – Генерального директора:
Ладигін Олександр Сергійович
Паспорт серія СН №280602 виданий Московським РУ ГУ МВС України в м.Києві 19.09.1996 р.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: 0 акцій (не володіє акціями емітента).
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 місяці.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Звільнений з посади Члена Правління – Заступника Голови Правління:
Хрущов Юрій Олегович
Паспорт серія МЕ №206428 виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 17.12.2002 р.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: 5 акцій (0,0002%).
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 місяці.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Звільнений з посади Члена Правління – Заступника Голови Правління:
Торопов Вадим Анатолійович
Паспорт серія ЕЕ №415308 виданий 2-м відділом Ялтинського МУ ГУ МВС України в Криму 30.01.2001 р.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: 5 акцій (0,0002%).
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 місяці.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Звільнений з посади Члена Правління:
Константінов Костянтин Геннадійович
Паспорт серія ЕС №010955 виданий 3-м відділом Керченського МУ ГУ МВС України в Криму 19.04.1996 р.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: 5 акцій (0,0002%).
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 місяці.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Звільнений з посади Члена Правління:
Стрілецький Віктор Миколайович
Паспорт серія СК №970074 виданий Богуславським РВ ГУ МВС України в Київській обл. 16.06.1999 р.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: 5 акцій (0,0002%).
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 місяці.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Звільнена з посади Голови Наглядової Ради:
Хоменко Маргарита Сергіївна
Паспорт серія МЕ №075177 виданий Печерським РУГУ МВС України в м. Києві 01.06.2002 р.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: 46 акцій (0,002%).
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 роки.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Звільнена з посади Члена Наглядової Ради:
Капустіна Ірина Олександрівна
Паспорт серія СО №900369 виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 31.05.2002 р.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: 10 акцій (0,0004%).
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 роки.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Звільнений з посади Члена Наглядової Ради:
Ночевчук Павло Іванович
Паспорт серія ВМ №127013 виданий Володарсько-Волинським РВ УМВС України в Житомирській обл. 04.04.1996 р.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: 0 акцій (0%).
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 роки.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Звільнена з посади Голови Ревізійної комісії:
Ребицька Марія Олександрівна
Паспорт серія ВМ №126289 виданий Володарсько-Волинським РВ УМВС України в Житомирській обл. 26.03.1996 р.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: 0 акцій (0%).
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 роки.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Призначені:

Призначений на посаду Голови Правління:
Ладигін Олександр Сергійович
Паспорт серія СН №280602 виданий Московським РУ ГУ МВС України в м.Києві 19.09.1996 р.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: 0% (не володіє часткою в статутному капіталі емітента).
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: 0 акцій (не володіє акціями емітента).
Строк, на який призначено особу: 3 роки (відповідно до Статуту).
Посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Заступник Директора по будівництву, Голова Правління – Генеральний директор.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Призначений на посаду Голови Наглядової ради:
Курмаєв Марат Костянтинович
Паспорт №45 06 100310 виданий паспортним столом №3 Відділу внутрішніх справ району Ясєнєво м. Москва 28.05.2003 р.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: 0,0002%.
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: 5 акцій.
Строк, на який призначено особу: 3 роки (відповідно до Статуту).
Посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Директор
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Призначений на посаду Члена Наглядової ради:
Хрущов Юрій Олегович
Паспорт серія МЕ №206428 виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 17.12.2002 р.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: 0,0002%.
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: 5 акцій.
Строк, на який призначено особу: 3 роки (відповідно до Статуту).
Посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Член Правління – Заступник Голови Правління.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Призначений на посаду Члена Наглядової ради:
Торопов Вадим Анатолійович
Паспорт серія ЕЕ №415308 виданий 2-м відділом Ялтинського МУ ГУ МВС України в Криму 30.01.2001 р.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: 0,0002%.
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: 5 акцій.
Строк, на який призначено особу: 3 роки (відповідно до Статуту).
Посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Член Правління – Заступник Голови Правління.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Призначений на посаду Члена Наглядової ради:
Константінов Костянтин Геннадійович
Паспорт серія ЕС №010955 виданий 3-м відділом Керченського МУ ГУ МВС України в Криму 19.04.1996 р.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: 0,0002%.
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: 5 акцій.
Строк, на який призначено особу: 3 роки (відповідно до Статуту).
Посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Член Правління.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Призначений на посаду Члена Наглядової ради:
Стрілецький Віктор Миколайович
Паспорт серія СК №970074 виданий Богуславським РВ ГУ МВС України в Київській обл. 16.06.1999 р.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: 0,0002%.
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: 5 акцій.
Строк, на який призначено особу: 3 роки (відповідно до Статуту).
Посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Член Правління.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Призначений на посаду Голови Ревізійної комісії:
Литвинов Євгеній Олександрович
Паспорт серія СО №235836 виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 19.12.1999 р.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: 0,0002%.
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: 5 акцій.
Строк, на який призначено особу: 3 роки (відповідно до Статуту).
Посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Голова адвокатського об’єднання.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правлiння Ладигін Олександр Сергійович