Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 18.10.2008
Дата публікації 21.10.2008 12:10:15
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство "Лезникiвський кар'єр"
Юридична адреса* 01133, м.Київ вул. Щорса, 29
Керівник* Ладигін Олександр Сергійович - Голова правлiння. Тел: 0414533726
E-mail* LeznikKar@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Відкрите акціонерне товариство «Лезниківський кар’єр» повідомляє про наступні зміни в складі власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій:

МАЛЕРА ЛІМІТЕД (Місцезнаходження: Кіпр, Лімассол, п.с. 3021, вул. Архієпіскопа Макаріоса ІІІ, 146, «АЛЬФА ХАУЗ», 4-й поверх): розмір пакета акцій акціонера зменшився до 1868709 акцій (80,919 % голосуючих акцій), розмір зменшення пакету становить 40 акцій (0,002 % голосуючих акцій).

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правлiння Ладигін Олександр Сергійович