Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації
Дата здійснення дії: 15.09.2008
Дата публікації 15.09.2008 10:10:05
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство "Лезникiвський кар'єр"
Юридична адреса* 01133, м.Київ вул. Щорса, 29
Керівник* Ладигін Олександр Сергійович - Голова правлiння - Генеральний директор. Тел: 0414533726
E-mail* LeznikKar@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Емітентом 15.09.2008р. було виявлено несвоєчасне розкриття особливої інформації, розкриття якої є обов’язковим відповідно до вимог чинного законодавства. А саме - несвоєчасно розкрито особливу інформацію про зміну складу посадових осіб емітента (дата виникнення події - 09.07.2008р.). Повідомлення було подано 15.09.2008р.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента згідно з Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради Відкритого акціонерного товариства «Лезниківський кар’єр» №1/2008 від 09.07.2008 р.), оприлюднені несвоєчасно через технічні причини та через неузгодження дій між працівниками емітента.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правлiння - Генеральний директор Ладигін Олександр Сергійович