Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 09.07.2008
Дата публікації 15.09.2008 10:10:05
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство "Лезникiвський кар'єр"
Юридична адреса* 01133, м.Київ вул. Щорса, 29
Керівник* Ладигін Олександр Сергійович - Голова правлiння - Генеральний директор. Тел: 0414533726
E-mail* LeznikKar@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради Відкритого акціонерного товариства «Лезниківський кар’єр» №1/2008 від 09.07.2008 р.), відбулися наступні зміни в складі посадових осіб емітента:

Звільнені:

Звільнений з посади Голови Правління – Генерального директора:
Хоменко Володимир Михайлович
Паспорт серія СН №130014 виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м.Києві 30.01.1996 р.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: 104 акції (0,0045 %).
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 роки.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Звільнений з посади Члена Правління – Заступник Голови Правління:
Бабуцький Іван Данилович
Паспорт серія ВМ №025041, виданий Володарсько-Волинським РВ УМВС України в Житомирській обл. 26.01.1996 р.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: 1184 акції (0,0513 %).
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 роки.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Звільнений з посади Члена Правління – Заступник Голови Правління:
Падалко Олексій Володимирович
Паспорт серія ВМ №416320 виданий Володарсько-Волинським РВ УМВС України в Житомирській обл. 29.10.1997 р.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: 0 %.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 роки.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Звільнений з посади Члена Правління:
Безугла Тетяна Василівна
Паспорт серія ВВ №690440 виданий Артемівським МВ УМВС України Донецькій обл. 30.12.1998 р.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: 0 %.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Звільнений з посади Члена Правління:
Дехтяренко Олександр Олександрович
Паспорт серія ВМ №025394 виданий Володарсько-Волинським РВ УМВС України в Житомирській обл. 09.02.1996 р.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: 0 %.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 роки.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Призначені:

Призначений на посаду Голови Правління – Генерального директора:
Ладигін Олександр Сергійович
Паспорт серія СН №280602 виданий Московським РУ ГУ МВС України в м.Києві 19.09.1996 р.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: 0% (не володіє часткою в статутному капіталі емітента).
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: 0 акцій (не володіє акціями емітента).
Строк, на який призначено особу: 2 роки (відповідно до Статуту).
Посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Заступник Директора по будівництву.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Призначений на посаду Члена Правління – Заступника Голови Правління:
Хрущов Юрій Олегович
Паспорт серія МЕ №206428 виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м.Києві 17.12.2002 р.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: 0% (не володіє часткою в статутному капіталі емітента).
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: 0 акцій (не володіє акціями емітента).
Строк, на який призначено особу: 2 роки (відповідно до Статуту).
Посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Головний інженер.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Призначений на посаду Члена Правління – Заступника Голови Правління:
Торопов Вадим Анатолійович
Паспорт серія ЕЕ №415308 виданий 2-м відділом Ялтинського МУ ГУ МВС України в Криму 30.01.2001 р.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: 0% (не володіє часткою в статутному капіталі емітента).
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: 0 акцій (не володіє акціями емітента).
Строк, на який призначено особу: 2 роки (відповідно до Статуту).
Посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Начальник зміни.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Призначений на посаду Члена Правління:
Костянтинов Костянтин Геннадійович
Паспорт серія ЕС №010955 виданий 3-м відділом Керченського МУ ГУ МВС України в Криму 19.04.1996 р.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: 0% (не володіє часткою в статутному капіталі емітента).
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: 0 акцій (не володіє акціями емітента).
Строк, на який призначено особу: 2 роки (відповідно до Статуту).
Посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Директор.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Призначений на посаду Члена Правління:
Стрілецький Віктор Миколайович
Паспорт серія СК №970074 виданий Богуславським РВ ГУ МВС України в Київській обл. 16.06.1999 р.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: 0% (не володіє часткою в статутному капіталі емітента).
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: 0 акцій (не володіє акціями емітента).
Строк, на який призначено особу: 2 роки (відповідно до Статуту).
Посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Спеціаліст по менеджменту.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правлiння - Генеральний директор Ладигін Олександр Сергійович