Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 12.09.2008
Дата публікації 15.09.2008 10:10:04
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство "Лезникiвський кар'єр"
Юридична адреса* 01133, м.Київ вул. Щорса, 29
Керівник* Ладигін Олександр Сергійович - Голова правлiння - Генеральний директор. Тел: 0414533726
E-mail* LeznikKar@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Відкрите акціонерне товариство «Лезниківський кар’єр» повідомляє про наступні зміни в складі власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій:

МАЛЕРА ЛІМІТЕД (Місцезнаходження: Кіпр, Лімассол, п.с. 3021, вул. Архієпіскопа Макаріоса ІІІ, 146, «АЛЬФА ХАУЗ», 4-й поверх): розмір пакета акцій акціонера збільшився до 1868749 акцій (80,92% голосуючих акцій), розмір збільшення пакету становить 1868749 акцій (80,92% голосуючих акцій).

Фізична особа: розмір пакета акцій акціонера зменшився і став менше 10% голосуючих акцій, розмір зменшення пакету становить 1199611 акцій (51.95% голосуючих акцій).

ТОВ "Роспродукт" (Місцезнаходження: Росiйська Федерацiя д/н 76345 Москва Садiвницька,14 стр.9): розмір пакета акцій акціонера зменшився і став менше 10% голосуючих акцій, розмір зменшення пакету становить 670149 акцій (29.02% голосуючих акцій).

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правлiння - Генеральний директор Ладигін Олександр Сергійович