Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про зміну сторінки в мережі Інтернет
Дата здійснення дії: 22.03.2017
Дата публікації 28.03.2017 17:52:31
Найменування емітента* Публічне акцiонерне товариство "Лезникiвський кар'єр"
Юридична адреса* 12135, Житомирська область, Володарсько-Волинський район, селище Червоногранітне, вулиця Леніна, будинок 1
Керівник* Ладигін Олександр Сергійович - Голова Правління. Тел: 0414576231
E-mail* sfaydyuk@lezniki.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство «Лезниківський кар‘єр» (далі по тексту – Товариство) у відповідності до вимог п.8 Розділу ІХ «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826 (із змінами), повідомляє про зміну 22.03.2017р. власного веб-сайту в мережі Інтернет, який використовується Товариством для розкриття інформації в мережі Інтернет.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Ладигін Олександр Сергійович