Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 20.04.2011
Дата публікації 21.04.2011 19:01:00
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство "Лезникiвський кар'єр"
Юридична адреса* 12135, Житомирська область, Володарсько-Волинський район, селище Червоногранітне, вулиця Леніна, будинок 1
Керівник* Ладигін Олександр Сергійович - Голова правлiння. Тел: 0414533726
E-mail* LeznikKar@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів, що відбулися 20.04.2011 р. (протокол б/н від 20.04.2011 р.), відбудуться наступні зміни в складі посадових осіб емітента:
Звільнені:
Звільнений з посади Члена Наглядової Ради:
Вагнер Філіп Рудольфович
Паспорт серія паспорт громадянина Російської Федерації 45 08 335671 виданий 14.11.2005 р. ВВС району Теплий Стан м.Москва.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: 0 акцій (0 %).
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік 10 місяців.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Призначені:
Призначений на посаду Члена Наглядової Ради:
Повне найменування юридичної особи : «Ікодіпло Трейдінг Лімітед» (IKODIPLO TRADING LIMITED)
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи / реєстраційний номер: 217569.
Частка, якою володіє особа в статутному капіталі емітента: 81,5999%.
Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: 1884428 акцій.
Строк, на який призначено особу: 3 роки (відповідно до Статуту).

Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правлiння Ладигін Олександр Сергійович